Advokatene

Advokat Erling Eriksen

Advokat Erling Eriksen
er født i 1953. Cand.Jur. i 1981, adv.bevilling fra 1985. Tidligere praksis fra Gjensidige Forsikring og DNB. Egen advokatpraksis fra 1994.

Arbeider særlig med samboerjuss, familierett, arv/skifte, særeie, testament, generasjonsskifte, kontraktsoppgjør ved eiendomssalg, tvister i forbindelse med kjøp og salg av eiendom og personbeskatning.
e-mail: eriksen@dineadvokater.no

Advokat Kari Maria Vedeld
er født i 1954. Cand.Jur. i 1980, adv.bevilling fra 1992. Tidligere praksis fra Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), Forbrukerrådet, off. forvaltning og som advokat i forsikringsselskap. Egen advokatpraksis fra 1993.

Arbeider med personskadesaker på skadelidtesiden – erstatning, forsikring, trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, ulykkesforsikringer. Trygderett, familierett, arv/skifte, barnerett.
e-mail: vedeld@dineadvokater.no