Vi er et advokatfellesskap med to advokater som begge er medlemmer av Den Norske Advokatforening (M.N.A). Vår virksomhet retter seg i hovedsak mot privatpersoner.

Vårt advokatfellesskap ble etablert i 1993, og vi holder til i sentrum av Oslo. Vi har bred og variert erfaring, og særlig kompetanse innen familierett, arverett, skifterett og boligrett.

dineADVOKATER SA påtar seg også oppdrag i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom.

Familierett

Arverett

«Søskenkjærlighet er verdt mye, men ikke så mye som mors gamle duk».

Søsken i bitter strid om arv etter foreldre er en daglig hendelse i Norge. Mange tror at det først og fremst skjer blant rike mennesker som har store verdier å kjempe om. Men virkeligheten er en annen. Det skjer i alle slags familier, og det er ofte bagateller som henter fram egenskapene ingen vil erkjenne at de har. Smålighet, misunnelse og maktsyke. «Gå til en advokat» sier de som har opplevd et arveoppgjør med bitter ettersmak. «Vi er da ikke uvenner» tenker de som tror de kan ordne det greit seg imellom. «Advokat kontakter man vel bare først hvis det har skjært seg og konflikten er et faktum?» Nei, det er langt bedre å la en advokat hjelpe til å forebygge en konflikt, enn å løse denetterpå.

I et arveoppgjør er advokatens mål og rolle å være objektiv rådgiver, samtalepartner, forhandler og brobygger.

Skifterett

«Jeg vil planlegge skilsmissen nå, fordi jeg elsker deg.»

Nesten hvert annet ekteskap i Norge ender i skilsmisse. Bør man være så nøktern og rasjonell at man forutser muligheten for å bli skilt, og på forhånd sette seg inn i ekteskapslovens regler? Ja det bør man. Og man bør helst gjøre det når følelsene er på det varmeste, og når det er minst sannsynlig at det noen gang vil skje. Er lovens regler tilpasset våre behov? Hva med boligen? Hva med barna? Hva med gjelden? Det finnes ikke vinnere i en skilsmisse, bare tapere. Kunnskap om ekteskapsloven kan ikke spare noen for de følelsesmessige belastninger som følger når kjærligheten forsvinner. Men det kan gjøre fordelingsprosessen langt mindre smertefull for begge parter, og ikke minst for barna.

Alt for mange av de skilsmisser som skjer ender i åpen konflikt. For advokater er det ofte mer meningsfylt å forebygge konflikter enn å løse den etterpå.

Samboerjuss

Boligrett

«I en nabotvist er det stort sett to tapere, eller to vinnere.»

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe, som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe på naboeiendom, står det i Naboloven. Men hvordan du skal klare å bli enig med din nabo sier loven ikke noe om. Hvert år kommer mange i tvist med sin nabo. Å ende i rettsalen er sjelden en god løsning. Ikke engang for den som vinner saken. For selv om seieren i første omgang kan føles som den søte kløe, så vil den fort følges av den sure svie. Hva hjelper det å ha retten på sin side hvis naboforholdet blir ulevelig? Et godt råd er å ta kontakt med en advokat før uenigheten med din nabo får utviklet seg til noe mer alvorlig.

Det er mye bedre å la en advokat hjelpe til med å forebygge en konflikt. Bruk advokaten som rådgiver, samtalepartner, forhandler og brobygger.

Skatt

Alminnelig praksis

For mer informasjon om kompetanse og fagområder for den enkelte advokat, klikk på Advokatene i menyen ovenfor.

Advokatene
Advokat Erling Eriksen

Erling Eriksen

Geir S Dahlskås

  • Familierett
  • Arverett
  • Skifterett
  • Boligrett
  • Skatterett
  • Samboerjuss