Priser

Tjeneste Pris
Konsultasjon inntil ½ time kr. 1.500
Ordinær timepris kr. 2.500
Enkelt testament kr. 5.000   + gebyr oppbevaring
Ektepakt kr. 5.000   + tingl.gebyr
Samlivskontrakt m/testament kr. 5.500
Kontraktsoppgjør (fast eiendom) kr. 17.500   + gebyr/omk.
Selvangivelse m/skatteberegning kr. 2.500

Alle prisene er inklusive 25 % m.v.a.

Rettshjelpsforsikring

De fleste har rettshjelpdekning under sin hjemforsikring, bil- og båtforsikring, husforsikring o.s.v. Rettshjelpforsikring dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, begrenset oppad til mellom kr. 80.000 – kr. 100.000. Egenandelen utgjør normalt kr. 4.000 + 20% av det overskytende beløp. Rettshjelpforsikringen har begrensninger og vilkår som kan være noe forskjellig for de ulike forsikringsselskapene. Vi hjelper deg med å undersøke hva din rettshjelpforsikring dekker.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten, og omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, skifte og barnefordeling ved samlivsbrudd, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er i de fleste sakstyper et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Du må også regne med å betale en egenandel.

Linken nedenfor fører til offentlig informasjon om fritt rettsåd: